TEENUSED

Keevisliidete katsed

Keevisliidete purustava katsetamise akrediteeritud katsestandardid:

 • Paindekatse EN ISO 5173
 • Murdekatse EN ISO 9017
 • Risti tõmbekatse EN ISO 4136
 • Piki tõmbekatse EN ISO 5178
 • Löögisitkuse katse EN ISO 9016
 • Kõvaduskatse EN ISO 9015-1
 • Mikrokõvaduse katse EN ISO 9015-2
 • Mikro- ja makrostruktuuri uuringud EN ISO 17639
 • Ferriidi protsendi määramine EN ISO 17639

Pakume keevisliidete katsetusteenust keevitajate (EN ISO 9606) ja keevitusprotseduuride (EN ISO 15614) sertifitseerimiseks.

Lisaks eelnevale teostame purustavaid katsetusi ka erinevatele kontaktkeevitustele ning raudteerelsside keevisõmblustele.

Keevisliidete purustava katsetamise akrediteeritud katsestandardid:

 • Paindekatse EN ISO 5173
 • Murdekatse EN ISO 9017
 • Risti tõmbekatse EN ISO 4136
 • Piki tõmbekatse EN ISO 5178
 • Löögisitkuse katse EN ISO 9016
 • Kõvaduskatse EN ISO 9015-1
 • Mikrokõvaduse katse EN ISO 9015-2
 • Mikro- ja makrostruktuuri uuringud EN ISO 17639
 • Ferriidi protsendi määramine EN ISO 17639

Pakume keevisliidete katsetusteenust keevitajate (EN ISO 9606) ja keevitusprotseduuride (EN ISO 15614) sertifitseerimiseks.

Lisaks eelnevale teostame purustavaid katsetusi ka erinevatele kontaktkeevitustele ning raudteerelsside keevisõmblustele.

Mehaanilised katsed

Purustavad katsetused

 • Metallide tõmbekatse toatemperatuuril EN ISO 6892-1
 • Metallide tõmbekatse kõrgendatud temperatuuril EN ISO 6892-2
 • Plastide ja polümeerkomposiit materjalide tõmbekatse EN ISO 527-1… 4
 • Metallide Charpy löökpaine (löögisitkus) EN ISO 148-1
 • Metalide paindekatse EN ISO 7438
 • Plastide paindekatse EN ISO 178
 • Klaasi paindekatse EN ISO 572-1
 • Toodete katsetamine EN ISO 898, EN ISO 3506, EN ISO 15630, EN ISO 13674-1

Lisaks teostame ka mittestandardseid katsetusi, tagasiside saamiseks kirjeldage oma katsesoov tellimusvormil!

Purustavad katsetused viiakse reeglina läbi materjalide või toodete vastavushindamise või ekspertiiside käigus nende tegelike mehaaniliste omaduste määramiseks.

 • Purustavate katsetused koormuste vahemikus 0.1 kN … 250 kN ning temperatuuri vahemikus -80°C …+ 650°C.
 • Aeglane (kvaasistaatiline) ja/või tsükliline koormamine (väsimuskatse).
 • Tooted: kinnitusdetailid, betooni sarrusteras, raudtee rööpad.
 • Tüüpilisemad määratavad omadused on tõmbetugevus, voolepiir, katkevenivus.
 • Katsetuste käigus on võimalik ka teimiku deformatsioonide 3D mõõtmine kontaktivabalt kaameratega digitaalse pildi analüüsi meetodil (Digital Image Correlation – DIC).

NB! Katsekehad valmistatakse vastavalt standardite nõuetele ning nende suurus tuleb enne katsetamist kokku leppida.

Purustavad katsetused

 • Metallide tõmbekatse toatemperatuuril EN ISO 6892-1
 • Metallide tõmbekatse kõrgendatud temperatuuril EN ISO 6892-2
 • Plastide ja polümeerkomposiit materjalide tõmbekatse EN ISO 527-1… 4
 • Metallide Charpy löökpaine (löögisitkus) EN ISO 148-1
 • Metalide paindekatse EN ISO 7438
 • Plastide paindekatse EN ISO 178
 • Klaasi paindekatse EN ISO 572-1
 • Toodete katsetamine EN ISO 898, EN ISO 3506, EN ISO 15630, EN ISO 13674-1

Lisaks teostame ka mittestandardseid katsetusi, tagasiside saamiseks kirjeldage oma katsesoov tellimusvormil!

Purustavad katsetused viiakse reeglina läbi materjalide või toodete vastavushindamise või ekspertiiside käigus nende tegelike mehaaniliste omaduste määramiseks.

 • Purustavate katsetused koormuste vahemikus 0.1 kN … 250 kN ning temperatuuri vahemikus -80°C …+ 650°C.
 • Aeglane (kvaasistaatiline) ja/või tsükliline koormamine (väsimuskatse).
 • Tooted: kinnitusdetailid, betooni sarrusteras, raudtee rööpad.
 • Tüüpilisemad määratavad omadused on tõmbetugevus, voolepiir, katkevenivus.
 • Katsetuste käigus on võimalik ka teimiku deformatsioonide 3D mõõtmine kontaktivabalt kaameratega digitaalse pildi analüüsi meetodil (Digital Image Correlation – DIC).

 

NB! Katsekehad valmistatakse vastavalt standardite nõuetele ning nende suurus tuleb enne katsetamist kokku leppida.

Metallide ja sulamite keemilise koostise määramine

Keemilise koostise määramise meetodid:

 • Spektraalanalüüs (Atomic Emission Spectroscopy – AES)
 • Energiadispersioonspektroskoopia (Scanning Electron Microscopy  with Energy Dispersive Spectroscopy  – SEM-EDS)

Metallide keemiline koostis määratakse reeglina nende vastavushindamise käigus selgitamaks nende tegelik keemiline koostis ehk keemiliste elementide kontsentratsioon.

Põhiliste Fe-baasil sulamite  (terased, malmid), Cu-baasil sulamite (pronksid, messingid jmt) ning Al-baasil sulamite keemiline koostis määratakse reeglina AES meetodil.  Väiksemate katsekehade korral on proovi valmistamiseks võimalik kasutada ka induktsioonsulatuse seadet.

Materjali mikrostruktuuri osade, pinnete või väikeste katsekehade korral kasutatakse SEM-EDS meetodit.

Keemilise koostise määramise meetodid:

 • Spektraalanalüüs (Atomic Emission Spectroscopy – AES)
 • Energiadispersioonspektroskoopia (Scanning Electron Microscopy  with Energy Dispersive Spectroscopy  – SEM-EDS)

Metallide keemiline koostis määratakse reeglina nende vastavushindamise käigus selgitamaks nende tegelik keemiline koostis ehk keemiliste elementide kontsentratsioon.

Põhiliste Fe-baasil sulamite  (terased, malmid), Cu-baasil sulamite (pronksid, messingid jmt) ning Al-baasil sulamite keemiline koostis määratakse reeglina AES meetodil.  Väiksemate katsekehade korral on proovi valmistamiseks võimalik kasutada ka induktsioonsulatuse seadet.

Analüüsi teostamiseks vajaliku proovikeha mõõtmed: 50x10x20 mm, ümarmaterjalide puhul minimaalne diameeter 14 mm ja paksus vähemalt 2 mm. Maksimaalsed mõõdud on 200x50x100 mm.

Materjali mikrostruktuuri osade, pinnete või väikeste katsekehade korral kasutatakse SEM-EDS meetodit.

Metallide ja sulamite struktuurianalüüs

Mikrostruktuuri analüüs

 • Teraste tera suurus EN-ISO 643
 • Teraste mittemetalsed lisandid ASTM E45

Makrostruktuuri analüüs

 • Murdepinna analüüs
 • Poorsus
 • Mikro/makro praod
 • Metallide ja sulamite struktuuri analüüsi eesmärk on ühelt poolt hinnata toodetud materjali vastavust nõuetele ja teisalt anda hinnang näiteks termotöötluse kvaliteedile. Hinnatakse metalli või sulami puhtust (erinevaid lisandeid), tera suurust ning mikrostruktuuri osasid.
 • Murdepinna analüüsi eesmärk on tuvastada purunemise iseloom – habras, sitke ning selle põhjused näiteks ülekoormus, korrosioon jmt.

Optiliste mikroskoopide (LOM) optilised suurendused vahemikus 4,7 x … 1000 x. Vajadusel on võimalik kasutada ka suuremaid suurendusi (kuni 20.000 x) kasutades skaneerivat elektron mikroskoopiat (Scanning Electron Microscopy – SEM).

Mikrostruktuuri analüüsi jaoks on vaja eelnevalt analüüsitavast proovist valmistada mikrolihv. Selleks fikseeritakse proov plasti sisse ning pind lihvitakse, poleeritakse ning söövitatakse. Kasutusel on nii külm kui ka kuumfikseerimise meetodid (lihvi läbimõõt 25 mm … 50 mm).

Makrostruktuuri ning murdepindade uuringud viiakse läbi kasutades LOM või SEM meetodit.

Mikrostruktuuri analüüs

 • Teraste tera suurus EN-ISO 643
 • Teraste mittemetalsed lisandid ASTM E45

 

Makrostruktuuri analüüs

 • Murdepinna analüüs
 • Poorsus
 • Mikro/makro praod
 • Metallide ja sulamite struktuuri analüüsi eesmärk on ühelt poolt hinnata toodetud materjali vastavust nõuetele ja teisalt anda hinnang näiteks termotöötluse kvaliteedile. Hinnatakse metalli või sulami puhtust (erinevaid lisandeid), tera suurust ning mikrostruktuuri osasid.
 • Murdepinna analüüsi eesmärk on tuvastada purunemise iseloom – habras, sitke ning selle põhjused näiteks ülekoormus, korrosioon jmt.

Optiliste mikroskoopide (LOM) optilised suurendused vahemikus 4,7 x … 1000 x. Vajadusel on võimalik kasutada ka suuremaid suurendusi (kuni 20.000 x) kasutades skaneerivat elektron mikroskoopiat (Scanning Electron Microscopy – SEM).

Mikrostruktuuri analüüsi jaoks on vaja eelnevalt analüüsitavast proovist valmistada mikrolihv. Selleks fikseeritakse proov plasti sisse ning pind lihvitakse, poleeritakse ning söövitatakse. Kasutusel on nii külm kui ka kuumfikseerimise meetodid (lihvi läbimõõt 25 mm … 50 mm).

Makrostruktuuri ning murdepindade uuringud viiakse läbi kasutades LOM või SEM meetodit.

Kõvaduskatsed

 • Brinelli kõvadus EN-ISO 6506-1
 • Vickersi kõvadus EN-ISO 6507-1
 • Rockwell kõvadus EN-ISO 6508-1
 • Universaal kõvadus (instrumenteeritud kõvadus) EN-ISO 14577

Materjalide kõvadus määramine annab eelkõige võimaluse hinnata materjali termotöötluse vastavust nõutele. Lisaks on teatavate materjalide korral võimalik anda hinnang ka materjali tõmbetugevusele.

Brinelli kõvadus leiab kasutamist reeglina pehmete ja keskmise kõvadusega sulamite korral, Vickers kõvadus keevisliidete korral ning Rockwelli kõvadus karastatud teraste ning alumiiniumi sulamite korral.

 • Vickersi skaalad HV 0,01 … HV 30.
 • Brinelli koormused 1 kgf … 3000 kgf, kuulide läbimõõdud 1; 2,5; 5 ja 10 mm.
 • Rockwell skaalad HRA, HRB, HRC. Lisaks on võimalik kasutada koormuseid 15 kgf, 30 kgf ning 45 kgf.

Kõikide meetodite korral peab katsekeha kuju, paksus ning pinnaviimistlus olema sobilik mõõtmiste läbi viimiseks.

Täpsema info saamiseks kasutage tellimisvormi.

 • Brinelli kõvadus EN-ISO 6506-1
 • Vickersi kõvadus EN-ISO 6507-1
 • Rockwell kõvadus EN-ISO 6508-1
 • Universaal kõvadus (instrumenteeritud kõvadus) EN-ISO 14577

Materjalide kõvadus määramine annab eelkõige võimaluse hinnata materjali termotöötluse vastavust nõutele. Lisaks on teatavate materjalide korral võimalik anda hinnang ka materjali tõmbetugevusele.

Brinelli kõvadus leiab kasutamist reeglina pehmete ja keskmise kõvadusega sulamite korral, Vickers kõvadus keevisliidete korral ning Rockwelli kõvadus karastatud teraste ning alumiiniumi sulamite korral.

 • Vickersi skaalad HV 0,01 … HV 30.
 • Brinelli koormused 1 kgf … 3000 kgf, kuulide läbimõõdud 1; 2,5; 5 ja 10 mm.
 • Rockwell skaalad HRA, HRB, HRC. Lisaks on võimalik kasutada koormuseid 15 kgf, 30 kgf ning 45 kgf.

 

Kõikide meetodite korral peab katsekeha kuju, paksus ning pinnaviimistlus olema sobilik mõõtmiste läbi viimiseks.

Täpsema info saamiseks kasutage tellimisvormi.

Toodete mõõtmine

 • Automatiseeritud termilise lõikamise protsesside suutlikkuse kontroll 
  EN 1090-2
 • Keskmine pinnakaredus ja ristseisu tolerants ISO 9013

Pakume detailide ja toodete geomeetrilist ning töötlusjärgset kontrolli. 

Näited kontrollitavatest toodetest:

 • trossid
 • armatuur
 • termolõigatud detailid.
 • Automatiseeritud termilise lõikamise protsesside suutlikkuse kontroll 
  EN 1090-2
 • Keskmine pinnakaredus ja ristseisu tolerants ISO 9013

Pakume detailide ja toodete geomeetrilist ning töötlusjärgset kontrolli. 

Näited kontrollitavatest toodetest:

 • trossid
 • armatuur
 • termolõigatud detailid.

Pinnakareduse määramine

 • Pinnakareduse määramine ISO 9013

Teostame pinnakareduse mõõtmisi kontaktprofilomeetriga, millega saab määrata pinna profiili peamisi näitajaid nagu nt. Ra, Rz, Rmax, Rp, Rv jne.

Täpsema info saamiseks kasutage tellimisvormi.
 • Pinnakareduse määramine ISO 9013

Teostame pinnakareduse mõõtmisi kontaktprofilomeetriga, millega saab määrata pinna profiili peamisi näitajaid nagu nt. Ra, Rz, Rmax, Rp, Rv jne.

Täpsema info saamiseks palun võtke meiega ühendust tellimisvormi kaudu!

Ekspertiisi ja inseneriteenused

Teostame professionaalseid ekspertiise, kuna oleme harjunud ettevõtete kõrgete nõudmistega ning mõistame mitmeid tootmise protsesse. 

Pakume ka konsultatsioone ning saame aidata kaasa tootmise protsessi parendamisel ja toodangu kvaliteedi kontrolli teostamisel. Omame pikaajalist koostöö kogemust tööstusettevõtetega.

Ekspertiis leiab enamasti kasutust detailide purunemise või nendega aset leidnud protsesside põhjuste väljaselgitamisel. Ekspertiisi ei teostata ainult osapoolte erimeelsuste lahendamiseks, vaid ka olukordades kus tootja või toote kasutaja uurib mingit tootega seotud protsessi või toote omadust:

 • ühe konkreetse detaili purunemis-/kulumispõhjuseid;
 • remondi või rekonstrueerimise tulemusel toimunud kiire masinaosa jms. purunemine/kulumine;
 • tootmises praakdetailide põhjuseid;
 • kastutatud või kasutatava materjali sobivust/omadusi.

 

Ekspertiisi tellimisel tuleb arvestada järgmiste asjaoludega:

 • ekspertiis tehakse kliendi poolt toodud kindlale materjalile/detailile;
 • ekspertiisis teostatavad uuringud ja arvamusavaldused peavad jääma labori kompetentsuse alasse;
 • kõikidele küsimustele ei ole võimalik üheselt vastata.

Teostame professionaalseid ekspertiise, kuna oleme harjunud ettevõtete kõrgete nõudmistega ning mõistame mitmeid tootmise protsesse. 

Pakume ka konsultatsioone ning saame aidata kaasa tootmise protsessi parendamisel ja toodangu kvaliteedi kontrolli teostamisel. Omame pikaajalist koostöö kogemust tööstusettevõtetega.

Ekspertiis leiab enamasti kasutust detailide purunemise või nendega aset leidnud protsesside põhjuste väljaselgitamisel. Ekspertiisi ei teostata ainult osapoolte erimeelsuste lahendamiseks, vaid ka olukordades kus tootja või toote kasutaja uurib mingit tootega seotud protsessi või toote omadust:

 • ühe konkreetse detaili purunemis-/kulumispõhjuseid;
 • remondi või rekonstrueerimise tulemusel toimunud kiire masinaosa jms. purunemine/kulumine;
 • tootmises praakdetailide põhjuseid;
 • kastutatud või kasutatava materjali sobivust/omadusi.

 

Ekspertiisi tellimisel tuleb arvestada järgmiste asjaoludega:

 • ekspertiis tehakse kliendi poolt toodud kindlale materjalile/detailile;
 • ekspertiisis teostatavad uuringud ja arvamusavaldused peavad jääma labori kompetentsuse alasse;
 • kõikidele küsimustele ei ole võimalik üheselt vastata.

Keevisliidete purustava katsetamise akrediteeritud katsestandardid:

 • Paindekatse EN ISO 5173
 • Murdekatse EN ISO 9017
 • Risti tõmbekatse EN ISO 4136
 • Piki tõmbekatse EN ISO 5178
 • Löögisitkuse katse EN ISO 9016
 • Kõvaduskatse EN ISO 9015-1
 • Mikrokõvaduse katse EN ISO 9015-2
 • Mikro- ja makrostruktuuri uuringud EN ISO 17639
 • Ferriidi protsendi määramine EN ISO 17639

Pakume keevisliidete katsetusteenust keevitajate (EN ISO 9606) ja keevitusprotseduuride (EN ISO 15614) sertifitseerimiseks.

Lisaks eelnevale teostame purustavaid katsetusi ka erinevatele kontaktkeevitustele ning raudteerelsside keevisõmblustele.

Keevisliidete purustava katsetamise akrediteeritud katsestandardid:

 • Paindekatse EN ISO 5173
 • Murdekatse EN ISO 9017
 • Risti tõmbekatse EN ISO 4136
 • Piki tõmbekatse EN ISO 5178
 • Löögisitkuse katse EN ISO 9016
 • Kõvaduskatse EN ISO 9015-1
 • Mikrokõvaduse katse EN ISO 9015-2
 • Mikro- ja makrostruktuuri uuringud EN ISO 17639
 • Ferriidi protsendi määramine EN ISO 17639

Pakume keevisliidete katsetusteenust keevitajate (EN ISO 9606) ja keevitusprotseduuride (EN ISO 15614) sertifitseerimiseks.

Lisaks eelnevale teostame purustavaid katsetusi ka erinevatele kontaktkeevitustele ning raudteerelsside keevisõmblustele.

Purustavad katsetused

 • Metallide tõmbekatse toatemperatuuril EN ISO 6892-1
 • Metallide tõmbekatse kõrgendatud temperatuuril EN ISO 6892-2
 • Plastide ja polümeerkomposiit materjalide tõmbekatse EN ISO 527-1… 4
 • Metallide Charpy löökpaine (löögisitkus) EN ISO 148-1
 • Metalide paindekatse EN ISO 7438
 • Plastide paindekatse EN ISO 178
 • Klaasi paindekatse EN ISO 572-1
 • Toodete katsetamine EN ISO 898, EN ISO 3506, EN ISO 15630, EN ISO 13674-1

Lisaks teostame ka mittestandardseid katsetusi, tagasiside saamiseks kirjeldage oma katsesoov tellimusvormil!

Purustavad katsetused viiakse reeglina läbi materjalide või toodete vastavushindamise või ekspertiiside käigus nende tegelike mehaaniliste omaduste määramiseks.

 • Purustavate katsetused koormuste vahemikus 0.1 kN … 250 kN ning temperatuuri vahemikus -80°C …+ 650°C.
 • Aeglane (kvaasistaatiline) ja/või tsükliline koormamine (väsimuskatse).
 • Tooted: kinnitusdetailid, betooni sarrusteras, raudtee rööpad.
 • Tüüpilisemad määratavad omadused on tõmbetugevus, voolepiir, katkevenivus.
 • Katsetuste käigus on võimalik ka teimiku deformatsioonide 3D mõõtmine kontaktivabalt kaameratega digitaalse pildi analüüsi meetodil (Digital Image Correlation – DIC).

NB! Katsekehad valmistatakse vastavalt standardite nõuetele ning nende suurus tuleb enne katsetamist kokku leppida.

Purustavad katsetused

 • Metallide tõmbekatse toatemperatuuril EN ISO 6892-1
 • Metallide tõmbekatse kõrgendatud temperatuuril EN ISO 6892-2
 • Plastide ja polümeerkomposiit materjalide tõmbekatse EN ISO 527-1… 4
 • Metallide Charpy löökpaine (löögisitkus) EN ISO 148-1
 • Metalide paindekatse EN ISO 7438
 • Plastide paindekatse EN ISO 178
 • Klaasi paindekatse EN ISO 572-1
 • Toodete katsetamine EN ISO 898, EN ISO 3506, EN ISO 15630, EN ISO 13674-1

Lisaks teostame ka mittestandardseid katsetusi, tagasiside saamiseks kirjeldage oma katsesoov tellimusvormil!

Purustavad katsetused viiakse reeglina läbi materjalide või toodete vastavushindamise või ekspertiiside käigus nende tegelike mehaaniliste omaduste määramiseks.

 • Purustavate katsetused koormuste vahemikus 0.1 kN … 250 kN ning temperatuuri vahemikus -80°C …+ 650°C.
 • Aeglane (kvaasistaatiline) ja/või tsükliline koormamine (väsimuskatse).
 • Tooted: kinnitusdetailid, betooni sarrusteras, raudtee rööpad.
 • Tüüpilisemad määratavad omadused on tõmbetugevus, voolepiir, katkevenivus.
 • Katsetuste käigus on võimalik ka teimiku deformatsioonide 3D mõõtmine kontaktivabalt kaameratega digitaalse pildi analüüsi meetodil (Digital Image Correlation – DIC).

 

NB! Katsekehad valmistatakse vastavalt standardite nõuetele ning nende suurus tuleb enne katsetamist kokku leppida.

Keemilise koostise määramise meetodid:

 • Spektraalanalüüs (Atomic Emission Spectroscopy – AES)
 • Energiadispersioonspektroskoopia (Scanning Electron Microscopy  with Energy Dispersive Spectroscopy  – SEM-EDS)

Metallide keemiline koostis määratakse reeglina nende vastavushindamise käigus selgitamaks nende tegelik keemiline koostis ehk keemiliste elementide kontsentratsioon.

Põhiliste Fe-baasil sulamite  (terased, malmid), Cu-baasil sulamite (pronksid, messingid jmt) ning Al-baasil sulamite keemiline koostis määratakse reeglina AES meetodil.  Väiksemate katsekehade korral on proovi valmistamiseks võimalik kasutada ka induktsioonsulatuse seadet.

Materjali mikrostruktuuri osade, pinnete või väikeste katsekehade korral kasutatakse SEM-EDS meetodit.

Keemilise koostise määramise meetodid:

 • Spektraalanalüüs (Atomic Emission Spectroscopy – AES)
 • Energiadispersioonspektroskoopia (Scanning Electron Microscopy  with Energy Dispersive Spectroscopy  – SEM-EDS)

Metallide keemiline koostis määratakse reeglina nende vastavushindamise käigus selgitamaks nende tegelik keemiline koostis ehk keemiliste elementide kontsentratsioon.

Põhiliste Fe-baasil sulamite  (terased, malmid), Cu-baasil sulamite (pronksid, messingid jmt) ning Al-baasil sulamite keemiline koostis määratakse reeglina AES meetodil.  Väiksemate katsekehade korral on proovi valmistamiseks võimalik kasutada ka induktsioonsulatuse seadet.

Analüüsi teostamiseks vajaliku proovikeha mõõtmed: 50x10x20 mm, ümarmaterjalide puhul minimaalne diameeter 14 mm ja paksus vähemalt 2 mm. Maksimaalsed mõõdud on 200x50x100 mm.

Materjali mikrostruktuuri osade, pinnete või väikeste katsekehade korral kasutatakse SEM-EDS meetodit.

Mikrostruktuuri analüüs

 • Teraste tera suurus EN-ISO 643
 • Teraste mittemetalsed lisandid ASTM E45

Makrostruktuuri analüüs

 • Murdepinna analüüs
 • Poorsus
 • Mikro/makro praod
 • Metallide ja sulamite struktuuri analüüsi eesmärk on ühelt poolt hinnata toodetud materjali vastavust nõuetele ja teisalt anda hinnang näiteks termotöötluse kvaliteedile. Hinnatakse metalli või sulami puhtust (erinevaid lisandeid), tera suurust ning mikrostruktuuri osasid.
 • Murdepinna analüüsi eesmärk on tuvastada purunemise iseloom – habras, sitke ning selle põhjused näiteks ülekoormus, korrosioon jmt.

Optiliste mikroskoopide (LOM) optilised suurendused vahemikus 4,7 x … 1000 x. Vajadusel on võimalik kasutada ka suuremaid suurendusi (kuni 20.000 x) kasutades skaneerivat elektron mikroskoopiat (Scanning Electron Microscopy – SEM).

Mikrostruktuuri analüüsi jaoks on vaja eelnevalt analüüsitavast proovist valmistada mikrolihv. Selleks fikseeritakse proov plasti sisse ning pind lihvitakse, poleeritakse ning söövitatakse. Kasutusel on nii külm kui ka kuumfikseerimise meetodid (lihvi läbimõõt 25 mm … 50 mm).

Makrostruktuuri ning murdepindade uuringud viiakse läbi kasutades LOM või SEM meetodit.

Mikrostruktuuri analüüs

 • Teraste tera suurus EN-ISO 643
 • Teraste mittemetalsed lisandid ASTM E45

 

Makrostruktuuri analüüs

 • Murdepinna analüüs
 • Poorsus
 • Mikro/makro praod
 • Metallide ja sulamite struktuuri analüüsi eesmärk on ühelt poolt hinnata toodetud materjali vastavust nõuetele ja teisalt anda hinnang näiteks termotöötluse kvaliteedile. Hinnatakse metalli või sulami puhtust (erinevaid lisandeid), tera suurust ning mikrostruktuuri osasid.
 • Murdepinna analüüsi eesmärk on tuvastada purunemise iseloom – habras, sitke ning selle põhjused näiteks ülekoormus, korrosioon jmt.

Optiliste mikroskoopide (LOM) optilised suurendused vahemikus 4,7 x … 1000 x. Vajadusel on võimalik kasutada ka suuremaid suurendusi (kuni 20.000 x) kasutades skaneerivat elektron mikroskoopiat (Scanning Electron Microscopy – SEM).

Mikrostruktuuri analüüsi jaoks on vaja eelnevalt analüüsitavast proovist valmistada mikrolihv. Selleks fikseeritakse proov plasti sisse ning pind lihvitakse, poleeritakse ning söövitatakse. Kasutusel on nii külm kui ka kuumfikseerimise meetodid (lihvi läbimõõt 25 mm … 50 mm).

Makrostruktuuri ning murdepindade uuringud viiakse läbi kasutades LOM või SEM meetodit.

 • Brinelli kõvadus EN-ISO 6506-1
 • Vickersi kõvadus EN-ISO 6507-1
 • Rockwell kõvadus EN-ISO 6508-1
 • Universaal kõvadus (instrumenteeritud kõvadus) EN-ISO 14577

Materjalide kõvadus määramine annab eelkõige võimaluse hinnata materjali termotöötluse vastavust nõutele. Lisaks on teatavate materjalide korral võimalik anda hinnang ka materjali tõmbetugevusele.

Brinelli kõvadus leiab kasutamist reeglina pehmete ja keskmise kõvadusega sulamite korral, Vickers kõvadus keevisliidete korral ning Rockwelli kõvadus karastatud teraste ning alumiiniumi sulamite korral.

 • Vickersi skaalad HV 0,01 … HV 30.
 • Brinelli koormused 1 kgf … 3000 kgf, kuulide läbimõõdud 1; 2,5; 5 ja 10 mm.
 • Rockwell skaalad HRA, HRB, HRC. Lisaks on võimalik kasutada koormuseid 15 kgf, 30 kgf ning 45 kgf.

Kõikide meetodite korral peab katsekeha kuju, paksus ning pinnaviimistlus olema sobilik mõõtmiste läbi viimiseks.

Täpsema info saamiseks kasutage tellimisvormi.

 • Brinelli kõvadus EN-ISO 6506-1
 • Vickersi kõvadus EN-ISO 6507-1
 • Rockwell kõvadus EN-ISO 6508-1
 • Universaal kõvadus (instrumenteeritud kõvadus) EN-ISO 14577

Materjalide kõvadus määramine annab eelkõige võimaluse hinnata materjali termotöötluse vastavust nõutele. Lisaks on teatavate materjalide korral võimalik anda hinnang ka materjali tõmbetugevusele.

Brinelli kõvadus leiab kasutamist reeglina pehmete ja keskmise kõvadusega sulamite korral, Vickers kõvadus keevisliidete korral ning Rockwelli kõvadus karastatud teraste ning alumiiniumi sulamite korral.

 • Vickersi skaalad HV 0,01 … HV 30.
 • Brinelli koormused 1 kgf … 3000 kgf, kuulide läbimõõdud 1; 2,5; 5 ja 10 mm.
 • Rockwell skaalad HRA, HRB, HRC. Lisaks on võimalik kasutada koormuseid 15 kgf, 30 kgf ning 45 kgf.

 

Kõikide meetodite korral peab katsekeha kuju, paksus ning pinnaviimistlus olema sobilik mõõtmiste läbi viimiseks.

Täpsema info saamiseks kasutage tellimisvormi.

 • Automatiseeritud termilise lõikamise protsesside suutlikkuse kontroll 
  EN 1090-2
 • Keskmine pinnakaredus ja ristseisu tolerants ISO 9013

Pakume detailide ja toodete geomeetrilist ning töötlusjärgset kontrolli. 

Näited kontrollitavatest toodetest:

 • trossid
 • armatuur
 • termolõigatud detailid.
 • Automatiseeritud termilise lõikamise protsesside suutlikkuse kontroll 
  EN 1090-2
 • Keskmine pinnakaredus ja ristseisu tolerants ISO 9013

Pakume detailide ja toodete geomeetrilist ning töötlusjärgset kontrolli. 

Näited kontrollitavatest toodetest:

 • trossid
 • armatuur
 • termolõigatud detailid.

 • Pinnakareduse määramine ISO 9013

Teostame pinnakareduse mõõtmisi kontaktprofilomeetriga, millega saab määrata pinna profiili peamisi näitajaid nagu nt. Ra, Rz, Rmax, Rp, Rv jne.

Täpsema info saamiseks kasutage tellimisvormi.
 • Pinnakareduse määramine ISO 9013

Teostame pinnakareduse mõõtmisi kontaktprofilomeetriga, millega saab määrata pinna profiili peamisi näitajaid nagu nt. Ra, Rz, Rmax, Rp, Rv jne.

Täpsema info saamiseks palun võtke meiega ühendust tellimisvormi kaudu!

Teostame professionaalseid ekspertiise, kuna oleme harjunud ettevõtete kõrgete nõudmistega ning mõistame mitmeid tootmise protsesse. 

Pakume ka konsultatsioone ning saame aidata kaasa tootmise protsessi parendamisel ja toodangu kvaliteedi kontrolli teostamisel. Omame pikaajalist koostöö kogemust tööstusettevõtetega.

Ekspertiis leiab enamasti kasutust detailide purunemise või nendega aset leidnud protsesside põhjuste väljaselgitamisel. Ekspertiisi ei teostata ainult osapoolte erimeelsuste lahendamiseks, vaid ka olukordades kus tootja või toote kasutaja uurib mingit tootega seotud protsessi või toote omadust:

 • ühe konkreetse detaili purunemis-/kulumispõhjuseid;
 • remondi või rekonstrueerimise tulemusel toimunud kiire masinaosa jms. purunemine/kulumine;
 • tootmises praakdetailide põhjuseid;
 • kastutatud või kasutatava materjali sobivust/omadusi.

 

Ekspertiisi tellimisel tuleb arvestada järgmiste asjaoludega:

 • ekspertiis tehakse kliendi poolt toodud kindlale materjalile/detailile;
 • ekspertiisis teostatavad uuringud ja arvamusavaldused peavad jääma labori kompetentsuse alasse;
 • kõikidele küsimustele ei ole võimalik üheselt vastata.

Teostame professionaalseid ekspertiise, kuna oleme harjunud ettevõtete kõrgete nõudmistega ning mõistame mitmeid tootmise protsesse. 

Pakume ka konsultatsioone ning saame aidata kaasa tootmise protsessi parendamisel ja toodangu kvaliteedi kontrolli teostamisel. Omame pikaajalist koostöö kogemust tööstusettevõtetega.

Ekspertiis leiab enamasti kasutust detailide purunemise või nendega aset leidnud protsesside põhjuste väljaselgitamisel. Ekspertiisi ei teostata ainult osapoolte erimeelsuste lahendamiseks, vaid ka olukordades kus tootja või toote kasutaja uurib mingit tootega seotud protsessi või toote omadust:

 • ühe konkreetse detaili purunemis-/kulumispõhjuseid;
 • remondi või rekonstrueerimise tulemusel toimunud kiire masinaosa jms. purunemine/kulumine;
 • tootmises praakdetailide põhjuseid;
 • kastutatud või kasutatava materjali sobivust/omadusi.

 

Ekspertiisi tellimisel tuleb arvestada järgmiste asjaoludega:

 • ekspertiis tehakse kliendi poolt toodud kindlale materjalile/detailile;
 • ekspertiisis teostatavad uuringud ja arvamusavaldused peavad jääma labori kompetentsuse alasse;
 • kõikidele küsimustele ei ole võimalik üheselt vastata.