MEHAANIKA JA METROLOOGIA
KATSELABOR

Pakume usaldusväärset 

katsetusteenust!

MEHAANIKA JA
METROLOOGIA KATSELABOR

Pakume usaldusväärset katsetusteenust!

KES ME OLEME?

Mehaanika ja metroloogia katselabor koondab oma valdkonna eksperte ja Eesti tingimustes unikaalseid katseseadmeid.

Katselabori põhiülesandeks on usaldusväärse teenuse pakkumine sõltumatu laborina.

Alates 2000. aastast omame 
Euroopas aktsepteeritud Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskuse tunnistust.

MIDA PAKUME?

Pakume purustavaid katsetusi ning olulisemateks teenusteks on keevisliidete kontroll, mehaanilised katsetused, materjali margi vastavused, raudteerööbaste keeviste katsetamine ning mitmed muud katsetused. 

Lisaks pakume konsultatsioone ja katsetusi lähtudes kliendi vajadustest võimaldades seeläbi toodete ja tootmisprotsesside parendamist. 

Labori akrediteering võimaldab Eesti firmadel katsetada laboris eksporttoodangu tootmiseks vajalikke keevisliiteid ja materjale.

MIKS VALIDA MEID?

Töötame igapäevaselt jälgides standardi EN ISO/IEC 17025 kvaliteedisüsteemi, mis on perioodiliselt auditeeritud Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskuse poolt. Akrediteerimisalas olevate katsemeetoditega saab tutvuda siin: L027

Oleme edukalt osalenud rahvusvahelistes tasemekatsetes, mis kinnitavad meie personali kompetentsust ning teenuste kõrget taset.

Meie töötajateks on oma ala eksperdid, kelle käsutuses on paljud Eesti tingimustes unikaalsed katse- ja mõõteseadmed. Oleme harjunud ettevõtete kõrgete nõudmistega, seega teostame professionaalseid ekspertiise.